Skåner du din familie for SLS og SLES?

Det er vigtigt at gøre sig klart hvilke stoffer og ingredienser dine hudplejeprodukter indeholder. Især når det er produkter der påføres direkte på huden – og dermed har adgang til blodbanerne og de indre organer.

Desværre er der, her i Danmark, endnu ikke særlig stort fokus på de konsekvenser SLS/SLES kan forårsage, når de er indeholdt i dine hudplejeprodukter. Jeg vil derfor gerne bringe det frem i lyset, så du med din viden, har mulighed for at fravælge SLS/SLES næste gang du køber produkter til dig selv og din familie.

 

Og hvad er så SLS/SLES?

SLS og SLES anvendes som et rengøringsmiddel og skumdanner i blandt andet hudplejeprodukter. Det er et hårdt rengøringsmiddel, der fjerne alle kroppens naturlige olier og får sæben til at trænge bedre ind i kroppen. Effektiviteten (og hårdheden) af dette middel er så stort, at det anvendes i mange industrielle rengøringsmidler. Blandt andet er det populært i de rengøringsmidler der bruges på autoværksteder, hvor det især er pletter og plamager af motorolie, der skal fjernes. Men mig bekendt, er det ikke den type af snavs vi finder på hverken vores babyer – eller på os selv for den sags skyld. Jeg synes derfor, at det er værd at overveje, om vi dagligt behøver at udsætte vores børns sarte hud, for rengøring på niveau med gulvvasken på autoværksteder??

SLS/SLES kan desuden effektivt anvendes til at slå planter og insekter ihjel. Producenterne har derfor også tidligere ansøgt om at få SLS godkendt som pesticid til økologisk landbrug i USA. Dette blev dog afvist da SLS udgør for stor risiko i forhold til miljø og forurening. Altså; vi har med et middel at gøre, der ikke kan godkendes til landbrug … men vi må gerne dagligt påfører dette middel direkte på huden af vores børn??

 

Sodium Lauryl Sulfat og Sodium Laureth Sulfat

Det fulde navn i indholdsdeklarationer er som regel Sodium Lauryl Sulfat eller Sodium Laureth Sulfat. Ofte ses SLS/SLES som en af de først nævnte ingredienser på varedeklarationer, hvilket indikerer mængden af stoffet i produktet. På en varedeklaration er førstnævnte ingrediens altid den der er mest af i produktet, nummer to er den ingrediens der er anden mest af osv.…. Altså SLS er et stof, der ofte bruges i store mængder i produkterne.

 

Hvorfor tilføres det i produkter i så store mængder?

Man kan undre sig, at hovedparten af shampooer og sæber på markedet er baseret på SLS, men årsagen skal findes i, at SLS/SLES er ekstremt billigt og samtidig effektivt til at skumme. De bedre alternativer er temmelig dyre og skummer ikke nær så meget. Desværre en faktor, vi som forbruger har vanskeligt ved at acceptere, fordi vi er vandt til masser af skum når vi bader og vasker os.

 

Risiko ved brug af SLS:

Der er lavet tusindvis af studier på SLS/SLES, og jeg vil nedenfor kort opremse de konsekvenser vi kan udsættes for, når vi anvender produkter med SLS/SLES.

Hudirritation: Den mest kendte bivirkning er hudirritation i forskellige grader, da SLS/SLES desværre hårdhændet fjerner kroppens naturlige olier, og efterlader huden helt blottet og udtørret. Huden, der som udgangspunkt fungerer som vores panser mod udefra komne mikroorganismer som svampe og bakterier, bliver betydeligt svækket og lettilgængelig for de uvedkommende gæster. Det vil sige, at dens egentlige opgave; at beskytte og forsvare os, bliver en vanskelig opgave, da vi har frataget den dens forsvarsmekanismer. Dette øger desuden risikoen for allergiske reaktioner.

Øjenirritation og øjenskader: Det viser sig, at SLS nemt optages af vores celler i øjnene, og kan gøre skade på øjnenes udvikling og funktion – særligt hos børn. Dette er påvist ved forsøg på dyr, hvor det også er bevist, at SLS optages i blodbanerne og derigennem finder vej til øjnene. Det hjælper altså ikke blot at lukke øjnene.

Ødelagte hårsække: En af langtidsvirkningerne kan være at hårsækkene ødelækkes.

Ophobning i kroppen: Undersøgelser har vist, at SLS kan trænge ind i øjnene, hjerne, hjerte og lever. Men leveren har vanskeligt ved at udskille stoffet, som derved ophobes i kroppens væv. Virkningerne er derfor længerevarende og kroppen bruger enorme kræfter på at komme af med stoffet igen.

Hormonforstyrrelser: Her i den vestlige verden er det endnu ikke dokumenteret, at SLS er et hormonforstyrrende stof, hvis man blot overholder den tilladte mængde. Men undersøgelser viser, at SLS kan opføre sig som østrogen i kroppen og dermed skabe ubalance i hormonsystemet. Jeg kan derfor kun anbefale, at man kraftigt overvejer, om det er værd at tage chancen, når det gælder sine børn?

Adgang for andre kemikalier: Ved brug af produkter med SLS øges risikoen for at andre giftige kemikalier passerer vores beskyttende panser. SLS er en penetrationsfremmer – dvs. at de små molekyler i SLS kan krydse membranerne i kroppens celler, og hermed svække dem. De bliver således mere sårbare over for andre giftige kemikalier vi kan påføre vores hud.

 

Tænk på hvilke konsekvenser dine valg kan have for dine børn!

Der er desværre endnu ikke studier nok, der beviser de langsigtede virkninger af brugen af SLS/SLES, hvorfor det stadig anvendes i stor stil på det danske marked. Samtidig skal man tage i betragtning, at vi i dag ofte udsætter os selv for mange forskellige kemikalier, og de kan alle have en negativ effekt på vores sundhed og velvære. Det kan være yderst vanskeligt at påpege, hvilke stoffer der er skyld i hvilke virkninger, og ofte står det enkelte stof ikke alene som den skyldige. Jeg synes derfor man bør overveje, om ikke nogle af disse stoffer kan undværes, uden at det har den store ændring på hverdagen? I tilfældet af at fravælge SLS/SLES i produkterne, vil ændringen være; at måske skummer sæben en smule mindre i badet – men derimod har man med god samvittighed skånet sit barn og sig selv for unødvendige risici og virkninger.

De valg vi træffer på vores børns vegne, kan vi ikke gøre om – og vi ønsker alle at træffe de bedste valg for vores familie. Skab sunde og gode vaner allerede fra dit barns start på livet!